PŘIPOMEŇTE SI S NÁMI SVĚTOVÝ DEN VODY!

  • Nadace We Are Water Foundation vede kampaň #NoWalking4Water, aby si připomněla Světový den vody.
  • Slogan „Voda a práce“ (Water and Work) vybrala Organizace spojených národů, aby oslavila Světový den vody 2016.
  • V jeho rámci nadace uspořádá různé akce s cílem poukázat na spojitost mezi vodou a světem práce.
  • V Praze vyroste pod záštitou firmy Roca na náměstí I.P.Pavlova interaktivní pop-up zeď, v rámci které může veřejnost celosvětovou iniciativu podpořit sdílením vlastní fotografie u zdi a inspirovat své okolí k šetření vody

 

Barcelona, březen 2016 – Slogan „Voda a práce“ vybrala Organizace spojených národů, aby připomněla Světový den vody 2016, a poukázala tak na úzké sepětí mezi těmito dvěma světy. Miliony dívek musí ujít den co den 6 hodin, aby obstaraly vodu pro domácnosti svých rodin. Nemohou se tak účastnit vzdělávání. Následkem toho má mnoho žen omezené vyhlídky na trhu práce.

Pokud jde o zastoupení vody ve světovém hospodářství, patří k odvětvím, jež spotřebovávají větší množství vody, zemědělství, které využívá 70 % celkového objemu vody na planetě. 15 % připadá na průmysl a 15 % na použití v domácnostech.

Problém s vodou však přerůstá rámec jejího vztahu k hospodářské aktivitě světové populace. V dnešní době žije osm z deseti lidí v zemědělských oblastech, kde je nedostatek kvalitních vodních zdrojů. Celkem to činí 663 milionů lidí. Tato čísla by mohla díky zapojení různých faktorů poklesnout.

 

#NoWalking4Water,akce pro nás všechny

Nadace We Are Water Foundation pořádá akci se sloganem #NoWalking4Water, jež si klade za cíl zvyšovat povědomí a bojovat právě proti času, který musí každý den miliony žen a dětí věnovat obstarávání vody.

Tato kampaň, jež se slaví při příležitosti Světového dne vody, sjednocuje všechny občany a odpovědné osoby z různých odvětví, jako jsou sport, komunikace, hudba i film. Chce dostat onen problém na světlo, a to pomocí obrázku dvacetilitrového barelu, tedy takové nádoby, kterou používají miliony těchto lidí.

 

Jak tuto akci podpořit

Všichni, kdo se chtějí připojit, mohou zavítat na internetové stránky nadace http://www.nowalking4water.org, stáhnout si obrázek barelu, vyfotografovat se s ním a tuto fotografii sdílet na sociálních sítích společně s hashtagem #NoWalking4Water. Čím více fotografií na sítích bude, tím bude toto poselství viditelnější. Ve dnech 14. až 23. března můžete rovněž navštívit různá místa v Praze, Barceloně, nebo třeba Madridu, kde se nalézá nástěnná malba nadace We Are Water Foundation, a před touto malbou se vyfotografovat. Každá sdílená fotografie, doplněna o hashtag #NoWalkingForWater, pořízená před stěnou NW4W v Praze bude navíc zařazena do soutěže o designovou karafu, přičemž oceněn bude snímek s nejvíce likes a nejoriginálnější snímek dle odborné poroty, složené ze zástupců pořadatele akce. Vítěz v každé kategorii získá designovou karafu na vodu.

 

PragueGallery– nám I.P.Pavlova 5

Termín:22. března od 14 do 18 hodin

RocaBarcelonaGallery– ul.JoanGüell212

Termín:14. až 23. března

Otevírací doba: od 10 do 20 hodin / o sobotách do 14 hodin, v neděli zavřeno.

Maremágnum(hlavní hala),Barcelona–PortVell

Termín:19. až 22. března

Otevírací doba: od 10 do 22 hodin

Roca Madrid Gallery– ul. JoséAbascal57

Termín:14. až 23. března

Otevírací doba: od 10 až 20 hodin / o nedělích zavřeno

MadridXanadú–Dálnice A-5,22. km,Arroyomolino

Termín: 19. až 22. března

Otevírací doba: od 10 do 22 hodin

 

Zvláštní vzdělávací setkání v Roca Barcelona Gallery

15. března navíc nadace We Are Water Foundation uspořádá zvláštní vzdělávací setkání „Water and Jobs, the Power to Transform Our Lives“ (Voda a práce, síla pro přeměnu našich životů). Při této události se odborníci na vodohospodářství, životní prostředí a zaměstnanost z různých oblastí vědění, kupříkladu strojírenství, komunikace, chemie či práva, podělí o své zkušenosti se studenty ze všech barcelonských univerzit. V rámci tohoto setkání si budou studenti moci pohovořit s různými přednášejícími na téma souvislostí mezi vodou a trhem práce.

Akce ke Světovému dni vody uspořádané nadací We Are Water budou doplněny o kulaté stoly v mnoha dalších zemích, kde nadace působí, mimo jiné např. v Portugalsku, Spojeném Království, Číně a Indii.

 

O nadaci We Are Water Foundation

Nadace We Are Water Foundation si vytýčila dva hlavní cíle. Zaprvé je to zvyšování povědomí a podpora rozpravy mezi veřejností a organizacemi o potřebě vytvořit si nový přístup k vodě a snaha umožnit rovnoměrný rozvoj a udržitelné hospodaření se světovými zdroji vody. Zadruhé chce realizovat velké množství akcí, jež budou omezovat negativní důsledky nedostatku vhodných vodních zdrojů. Mezi pole působnosti nadace patří i zapojení se do infrastruktury, vzdělávání, zdravotnictví a výzkumu, a to především v nejzaostalejších oblastech na světě.

www.wearewater.org

·

 

zavřít