ROZLUČKA SE SVOBODOU

 

Pro malířskou tvorbu Petry Polifkové je charakteristická civilistní tématika. Náměty běžného dne jsou budovány s porozuměním pro barevnou skladbu obrazu a se smyslem pro zachycení situační atmosféry. Uplývající čas se tu proměňuje v zastavení, která divákovi umožňují poklidně spočinout a užít si pomíjivosti chvil v jiné, meditativní rovině.

Výstava Rozlučka se svobodou zpřítomňuje proměnu v díle autorky. Z obrazů se postupně vytrácejí motivy a náměty spojené se studentským životem a trávením volného času a nahrazuje je nové spektrum témat spojených s rodinou a rodinným zázemím. To, co zůstává, je specifická intimita malířských výpovědí a osobitá barevnost, která rozsvěcuje všednost a přetváří ji v plnohodnotný zářivý svět.

Petra Polifková (nar. 1985 v Praze) absolvovala v letech 2005–2011 pražskou Akademii výtvarných umění, malířský atelier prof. Jiřího Sopka. Studium si v letech 2008–2010 rozšířila pobytem na Hochschule für bildende Künste v Drážďanech v ateliéru malby a grafiky, prof. Petera Bömmelse. Věnuje se médiu malby, příležitostně ilustraci.

zavřít