SEN MĚSTA

Sen města

 Markéta Šafáriková vystudovala AVU v Praze. Svoje studia zakončila v ateliéru prof. Milana Knížáka v roce 2002. www.safarikova.cz

 Na výstavě můžete vidět cyklus malovaných fotografií vztahujících se k městu a životu v něm. Jedná se o jakousi intervenci do prostoru fotografie barvou. Proces je většinou výrazný... často mizí části domů, ulic, stromů… interiér i exteriér mění svoji náladu, proporce, barvy i tvary… město a život v něm se pod štětcem volně proměňují a tím mizí i hranice mezi fotografií a malbou… Autorka pracuje s fotografiemi, které vznikly v průběhu 20ti let většinou na svitkový film nebo kinofilm.

 

DOKUMENTY

FOTOGALERIE

zavřít