J. S. RETROSPEKTIVA - OBRAZY LET 1973 - 2020

J. S.: Věřím, že každý...

     Věřím, že každý z nás je jedinečný a má své místo v soukolí. Abychom životu lépe porozuměli, potřebujeme znát spoustu věcí a pojmů které nás spojují či rozdělují. Státi se pojmem je však výsada, která kromě předpokladů a píle vyžaduje mimořádně šťastných okolností a je otázkou, zda přináší štěstí i lidem, kterým je udělena.

     Život se lépe snáší, můžeme-li občas prožívat zázrak překvapení či okouzlení. Moje místo je takové zážitky poskytovat těm, které cosi co nazýváme náhodou, přivede do výstavních síní. Má li to fungovat, je vhodné, aby vystavené obrazy ani jméno autora nebyly obecně známé, natožpak zprofanované.

     Jsem jako Vy jen jedním jedinečným mravencem v obrovském mraveništi a užívám si své role tím víc, čím menší odpovědnost na mne kladou veřejná očekávání. Nemohu ovlivnit snahu galerií přilákat návštěvníky inzerováním výstav, ale děkuji všem, kteří (pokud pro ně výstava mých obrazů byla zážitkem) si jej podrží jako malé tajemství, o které se lze podělit výjimečně jen s nejbližšími.

FOTOGALERIE

zavřít