ALKA DOX

Ajka Dox představuje část své tvorby, která má spíš retrospektivní charakter

a představuje stručný přehled tvorby životní dráhou přes výtvarné umění
k mnohotvárné a netradiční abstraktní tvorbě metodou 'Drippingu'. Jedná se
o techniku nalévaní a nakapávání barev na předem přemyšlenou plochu bez jistého
výsledku spontánního akčního projevu umělce. Zajímavá specifická tvorba odráží
její osobní individuální pohled na život. Také odráží energii a chuť seberealizace

prostřednictvím výtvarného umění.

DOKUMENTY

zavřít